Bạn cần xem hướng dẫn cài in hay scan cho dòng máy ricoh vui lòng lựa chọn click vào link bên dưới để xem

Hỗ trợ cài đặt in và scan cho máy photocopy Ricoh  All Model

𒋨𒋨𒋨𒋨𒋨𒋨𒋨𒋨𒋨𒋨𒋨𒋨𒋨


❶ Hướng dẫn cài in ricoh cho tất cả model máy trên window 7


❷ Hướng dẫn cài in ricoh cho tất cả model máy trên window 10


❸  Hướng dẫn scan to folder trên Ricoh MP trên Window 7


❹ Hướng dẫn cài Scan to folder trên dòng máy Ricoh MP trên window 10


❺ Hướng dẫn cài Scan to ftp trên dòng máy Ricoh MP trên window 10


❻ Hướng dẫn cài Scan to Email trên dòng máy Ricoh MP 


--  

-

------------------Post a Comment