☛ Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo và chia sẽ thư mục trên window 7.

☛ Chia sẽ thư mục là gì?

☛ Trong 1 công ty có 100 máy tính chúng ta không thể nào lấy usb để đi chép dữ liệu từ người náy sang người khác, nếu làm như vậy thì sẽ mất rất nhiều thời gian, cách giãi quyết nhanh nhất là ta chỉ cần tạo một thư mục sau đó chia sẽ trong mạng nội bộ thì có lấy dữ liệu được rồi cách này nhanh gọn lại không mất thòi gian nữa. 

☛ Tạo và chia sẽ 1 thư mực: 

    Bước 1:

        ‣ Mở My Computer lên vào ổ D hoặc ổ E tùy máy của bạn có ổ đĩa nào.

    Bước 2:

         ‣ Click phải vào chổ trống chọn New -> folder -> đặt tên Scans


            

  Bước 3:

    ‣ Click phải vào thư mực Scans vừa tạo chọn Properties

                 

  Bước 4:

    ‣ Tại bản Scan Properties Chọn tab Sharing lưu ý 3 mục bên dưới : Share…, Advanced Sharing…, Network and Sharing Center.

   
      Mục 1:
        1. Chọn Share…  
        2. Chọn hộp thoại có mũi tên chĩa xuống chọn Everyone    
        3. Nhấn vào Add           
        4. Thêm xong các bạn nhớ chọn Everyone là Read/Write nhé sau đó nhấn share          
         5. Nhấn  Done để kết thúc. 
                                                                                                                                            
                  

                                
      Mục 2
         1. Chọn Advanced Sharing…  
         2. Đánh dấu check vào Share this folder -> Permissions
         3. Chọn vào user Everyone đánh 3 dấu check vào cột Allow sau đó nhấn Ok
         4. Nhấn Ok.   
                                                                       
                                                       

         
      Mục 3: 
          1.  Chọn Network and Sharing Center để bật các tính năng cho phép chia sẽ dữ liệu   
          2. Tại bản Change sharing option for different nextwork  profile chọn vào mạng public.  
                                
                                 
                                   
             a. Chọn check vào Turn on sharing on anyone with network access can read…Public folder.   
              b. Check vào Turn off password protected sharing -> Save change
                                     
    
                                      

☛ Sau khi hoàn thành các bước trên bạn kiểm tra thử xem mình đã chia sẽ file đó được chưa bằng cách nhấn tổ hợp phím Window + R bảng Run hiện lên bạn nhập \\ip máy tính mình hoặc \\tênmaytinh , vd \\192.168.1.10  hoặc \\tenmaytinh, sau đó Enter lúc này nó sẽ hiện ra một bảng có 1 thư mực mình vừa chia sẽ là ok rồi nhé

Chúc các thành công!

 

 

 

 

 

 

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn