Hướng dẫn Khắc phục SC 360-01 SC 360-02 SC 360-03 SC 360-04 ★ SC 361-01 SC 361-02 SC 361-03 SC 361-04 ★ SC 362-01 SC 362-02 SC 362-03 SC 362-04 trên máy Ricoh MP C3003/3503  C4503/5503/6003 C2004/2504 C3004/3504 C4504/6004

1. Lỗi SC 360-01 SC 360-02 SC 360-03 SC 360-04  Dịch Mã Lỗi: 
 1. Số lượng Mu vượt quá ngưỡng mà nhà phát triển không thể phát hiện được.
 2. Số mu nằm dưới ngưỡng trên/dưới mục tiêu là 3.
 3. Nồng độ mực của chất trợ hiện khác với nồng độ của chất hiện trường ban đầu.
 4. Bật lại nguồn và kiểm tra xem SC có xuất hiện không.
 5. Nếu sự cố vẫn xảy ra, vui lòng làm theo các bước dưới đây. Xem liệu việc đạp xe có khiến SC tái phát không Đảm bảo tất cả các kết nối cảm biến TD được kết nối chắc chắn. Nếu đầu nối bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo, hãy thay thế nó.
 6. Kiểm tra và sửa chữa các điểm sau trên bộ phận phát triển:
 7. • Con dấu PCDU chưa được gỡ bỏ
 8. • Không phải nhà phát triển ban đầu3. 
 9. Kiểm tra cảm biến TD và khôi phục hoặc thay thế nếu cần thiết.
 10. Kiểm tra dây nguồn xem có cảm biến TD không.
 11. Thay dây dẫn điện nếu cần thiếtBị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng. 
 12. Nếu SC vẫn không phục hồi, hãy thay BCU.
  Cách Xử Lý
    Lỗi SC 360-01 SC 360-02 SC 360-03 SC 360-04 4 lỗi này sẽ tương ứng với 4 cụm từ đen xanh đỏ vàng,  lỗi này thì nguyên nhân chính thường thì do thiếu từ làm cho mực cấp xuống hợp từ quá nhiều nên mới báo lỗi.  để khắc phục lỗi này thì cần phải kiểm tra lượng từ trong hộp từ . 
    Từ màu xanh đỏ vàng là 2,3gam còn từ đen là 3,8gam sau khi đã kiểm tra xong sau khi kiểm tra xong ta set lại thông số mực như sau: 
 1.  Vào chương trình :  Reset 086182  Clear giữ cho đến khi màn hình thay đổi
 2.  Chọn Systems SP 
 3. Tìm mục 3030 sau đó nhấn Excute để set lại từ.
 4. Sau khi set xong nhấn Exit và in thử lại 
        
2. Lỗi SC 361-01 SC 361-02 SC 361-03 SC 361-04 
         
 Dịch Mã Lỗi: 
Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 đến 004) > Lỗi giới hạn trên đầu ra 
Ngưỡng (SP3-211-002) tiếp tục vượt quá giới hạn trên 
Ngưỡng được hiển thị (SP3-211-003).  Mất đầu nối cảm biến TD (lỗi kết nối) 

Bật lại nguồn và kiểm tra xem SC có xuất hiện không. Đối với SC 
Nếu sự cố vẫn xảy ra, vui lòng làm theo các bước dưới đây. Xem liệu việc đạp xe có khiến SC tái phát không 
Mạnh mẽ trong từng bước đi. bắt đầu. Đảm bảo tất cả các kết nối liên quan đến cảm biến TD đều được kết nối an toàn. Nếu đầu nối  bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo, hãy thay thế nó. 2. Kiểm tra và sửa chữa các điểm sau trên bộ phận phát triển: 
Thay thế  nếu bị lỗi. • Hộp số bị lỏng. 
• Đơn vị phát triển không được cài đặt đúng cách. 
3. Kiểm tra cảm biến TD và khôi phục  hoặc thay thế nếu cần thiết. 
khuyết điểm. 4. Kiểm tra  giá trị của SP3-030-061 đến 064 (Cảm biến TD ban đầu: Exe ban đầu) 
(Tôi đếm rất nhiều). Nếu  là hàng chính hãng, vui lòng điều chỉnh lại cảm biến TD. 
(SP3-030-001~006). Năm. Kiểm tra bộ cấp mực và sửa chữa hoặc thay thế  nếu cần thiết. 
Bất kỳ sai sót. (Nếu mật độ hình ảnh  thấp, bạn cần tắt nguồn.) 
Các đơn vị có thể có khả năng bất thường) 
• Hộp mực đã hết 
• Lỗi ổ  mực 
• Đường cung cấp bị tắc. 
6. Kiểm tra dây nguồn xem có cảm biến TD không. Thay dây dẫn điện nếu cần thiết 
Bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng. 7. Nếu SC vẫn không phục hồi, hãy thay BCU. 
Thực hiện theo các bước 1-6. Quá trình xác nhận khôi phục 

1. Bật nguồn  chính và giấy in. 2. Để kiểm tra, hãy chạy SP3-320-***(TD.Sens:Vt :Disp:Current:CMYK). 
Giá trị đầu ra cảm biến TD. 3. Để kiểm tra, hãy chạy SP3-211-004 (Vt Limits Err:Disp Lower Threshold). 
Giơi hạn dươi.・Thật bất thường nếu giá trị đầu ra của cảm biến TD thấp hơn giá trị giới hạn dưới. 
giá trị giới hạn 
 ・Nếu nó cao hơn giá trị đầu ra cảm biến TD thì đó là bình thường. 
Giơi hạn dươi

  Cách Xử Lý
    Lỗi SC 360-01 SC 360-02 SC 360-03 SC 360-04 4 lỗi này sẽ tương ứng với 4 cụm từ đen xanh đỏ vàng,  lỗi này thì nguyên nhân chính thường thì do thiếu từ làm cho mực cấp xuống hợp từ quá nhiều nên mới báo lỗi.  để khắc phục lỗi này thì cần phải kiểm tra lượng từ trong hộp từ . 
    Từ màu xanh đỏ vàng là 2,3gam còn từ đen là 3,8gam sau khi đã kiểm tra xong sau khi kiểm tra xong ta set lại thông số mực như sau: 
 1.  Vào chương trình :  Reset 086182  Clear giữ cho đến khi màn hình thay đổi
 2.  Chọn Systems SP 
 3. Tìm mục 3030 sau đó nhấn Excute để set lại từ.
 4. Sau khi set xong nhấn Exit và in thử lại 

3. Lỗi SC 362-01 SC 362-02 SC 362-03 SC 362-04 


 Dịch Mã Lỗi: 
    Đầu ra cảm biến TD: Vt (SP3-210-001 đến 004) < lỗi giới hạn đầu ra dưới 
    Ngưỡng (SP3-211-004) liên tục ở dưới giới hạn dưới. 
    Ngưỡng được hiển thị (SP3-211-005) 
    Đầu nối cảm biến TD bị mất/rơi 

    Bật lại nguồn và kiểm tra xem SC có xuất hiện không. Đối với SC 
    Nếu sự cố vẫn xảy ra, vui lòng làm theo các bước dưới đây. Xem liệu việc đạp xe có khiến SC tái phát không 
    Mạnh mẽ trong từng bước đi. 1. Đảm bảo tất cả các kết nối  cảm biến TD  được kết nối chắc chắn.     Nếu đầu nối  bị ngắt kết nối hoặc lỏng lẻo, hãy thay thế nó. 2. Kiểm tra và sửa chữa các điểm sau trên bộ phận phát triển: 
    Thay thế  nếu bị lỗi. • Hộp số bị lỏng. 

    3. Kiểm tra cảm biến TD và khôi phục  hoặc thay thế nếu cần thiết. 
khuyết điểm. 4. Kiểm tra  giá trị của SP3-030-061 đến 064 (Cảm biến TD ban đầu: Exe ban đầu) 
(Tôi đếm rất nhiều). Nếu  là hàng chính hãng, vui lòng điều chỉnh lại cảm biến TD. 
(SP3-030-001~006). 5. Kiểm tra bộ cấp mực và sửa chữa hoặc thay thế  nếu cần. 
    Bất kỳ sai sót. ・Lỗi điều khiển lọ mực (xoay trái) 
    6. Kiểm tra dây nguồn xem có cảm biến TD không. Thay dây dẫn điện nếu cần thiết 
Bị ngắt kết nối hoặc bị hư hỏng. 7. Nếu SC vẫn không phục hồi, hãy thay BCU. 
Hoàn thành các bước 1-6. Quá trình xác nhận khôi phục 
    1. Bật nguồn  chính và giấy in. 2. Để kiểm tra, hãy chạy SP3-320-***(TD.Sens:Vt :Disp:Current:CMYK). 
    Giá trị đầu ra cảm biến TD. 3. Để kiểm tra, hãy chạy SP3-211-004 (Vt Limits Err :Disp Lower Threshold). 
    Giơi hạn dươi.・Thật bất thường nếu giá trị đầu ra của cảm biến TD thấp hơn giá trị giới hạn dưới. 
giá trị giới hạn 
 ・Nếu nó cao hơn giá trị đầu ra cảm biến TD thì đó là bình thường. 
Giơi hạn dươi

  Cách Xử Lý
    Lỗi SC 362-01 SC 362-02 SC 362-03 SC 362-04 4 lỗi này sẽ tương ứng với 4 cụm từ đen xanh đỏ vàng,  lỗi này thì nguyên nhân chính thường thì do thiếu từ làm cho mực cấp xuống hợp từ quá nhiều nên mới báo lỗi.  để khắc phục lỗi này thì cần phải kiểm tra lượng từ trong hộp từ . 
    Từ màu xanh đỏ vàng là 2,3gam còn từ đen là 3,8gam sau khi đã kiểm tra xong sau khi kiểm tra xong ta set lại thông số mực như sau: 
 1.  Vào chương trình :  Reset 086182  Clear giữ cho đến khi màn hình thay đổi
 2.  Chọn Systems SP 
 3. Tìm mục 3030 sau đó nhấn Excute để set lại từ.
 4. Sau khi set xong nhấn Exit và in thử lại Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn