Error  sc400, sc440, sc441, sc442 liên quan đến phần tranfer belt.

Error   sc501, sc502, sc503, sc504 liên quan đến phần motor năng khay

Error  sc530, sc531, sc532, sc533 lỗi này liên quan đến phần motor quạt.

Error  sc540, sc541, sc542, sc543, sc544, sc545, sc547, sc551, sc552, sc553, sc554, sc555, sc557, sc559 lỗi này liên quan đến bộ phận sấy.


1.  lỖI SC400 - Error SC400:    Nguyên nhân
     Thông số Vsg  lớn hơn 4.2v hoặc 3.8v khi máy đang điều chỉnh giá trị của Vsg.
 1. ID cảm biến dơ hoặc bị hư. 
 2. ID cảm biến bị chạm.
    Xử Lý:
 1. Vệ sinh lại ID sensor sau đó vào mode 3001 - 02 sét lại nếu ko báo lỗi là ok rồi đó. 
 2. Sét 3001-2 xong bị sc400 thì có thể sensor hư.
 3. ID Sensor


2.  lỖI SC440 - Error SC440:

  Nguyên Nhân:

 1. Độ lệch phản hồi từ tranfer belt hơn 4V trong 60mili s trong khi độ lệch của tranfer belt là đầu ra.
 2. Lượng chuyển đổi A/D là 20 hoặc ít hơn trong 60 mls.
 3. Nhiệm vụ của PWM là 24% trở lên trong 60ml s.
 4. Bộ nguồn bị hư hỏngBăng tải bị lỗi
 5. Không có kết nối      

  Xử Lý:
     1. Kiểm tra jack cấm màu vàng và màu đen của tranfer belt có bị cấm lộn hay không (lỗi này thường do sau khi vệ sinh tranfer belt).
     2. Tranfer belt bị rách trường hợp này nhìn là thấy.
     3.  giấy ẩm bị đánh lửa nên báo sc440 các bạn đổi thử giấy khác mới 100% xem hết không nhé (lỗi này cũng bị khá thường xuyên), nếu đổi giây mà hết thì đem xấp giấy ra năng phơi lại là chạy ok nhé. 
    

  Hình ảnh: 
     
Tranfer belt

     

3.  lỖI SC441 - Error SC441:

    Nguyên Nhân
 1. Motor Transfer bị lỗi
 2. Trục sạt  bị đánh lửa phát hiện trong 60ms sau khi điện cao áp  được cung cấp cho cụm từ.
 3. Máy photo phát hiện được lỗi tín hiệu khóa từ motor trong 20 lần liên tục sau khi bật motor từ.
 4. Motor bị quá tải. 
 5. Lỗi Motor tranfer/từ. 
 6. IOB lỗi.
    Xử Lý:

        Xem cách xử lý tại đây


4. lỖI SC442 - Error SC442:

 Nguyên Nhân
 1. Động cơ truyền tải liên lạc bị lỗi.
 2. Cảm biến HP của băng truyền tải phát hiện
 3. chuyển động ko chính xác của băng truyền tải sau khi động cơ tiếp xúc vơi băng truyền tải đã bật.
 4. Cảm biến HP của băng truyền tải bị dơ.
 5. Động cơ liên lạc truyền băng tải bị lỗi.
 6. Cảm biến HP truyền băng tải bị mất kết nối.
 7. Cáp bị ngắt.
 8. IOB bị lỗi.
Xử Lý:
     - Kiểm tra  motor truyền tải belt nằm ở phía sau lưng xem có dứt dây không.
     - Băng tải belt rách làm cho motor không quay được. 

5. Error SC501 - Error SC501 on ricoh MP 4002/5002:

(Lỗi sc501 trên ricoh mp 4002/5002)
🌏 Nguyên Nhân
  √ Motor nâng khay giấy số 1  bị hư,
  
🌏 
Xử Lý lỗi sc 501 trên ricoh MP 4002/5002
     - Rút khay giấy số 1 ra bên ngoài rồi nhìn vào bên trong kiểm  tra xem có giấy dính bên trong không, nếu có lấy giấy ra rồi tắt máy mở lại sẽ hết.

     -  Nếu bước trên không hết thì khả năng bị motor rồi phải thay thế motor thôi.

  


6. Error SC502 - Error SC502 on ricoh MP 4002/5002:

(Lỗi sc502 trên ricoh mp 4002/5002)

🌏 Nguyên Nhân
  √ Motor nâng khay giấy số 2  bị hư,
  
🌏 
Xử Lý lỗi sc 502 trên ricoh MP 4002/5002
     - Xứ lý tương tự như sc501 nhé ,rút khay giấy số 2 ra bên ngoài rồi nhìn vào bên trong kiểm  tra xem có giấy dính bên trong không, nếu có lấy giấy ra rồi tắt máy mở lại sẽ hết.

     -  Nếu bước trên không hết thì khả năng bị motor rồi phải thay thế motor thôi.


        
        

7. lỖI SC503 - 01, SC503 - 02 $ - Error SC503 - 01, SC503 - 02 trên ricoh mp 4002/5002:
🌏 Nguyên Nhân
  √ Motor nâng khay giấy số 3  bị hư,
  
🌏 
Xử Lý lỗi sc 503 trên ricoh MP 4002/5002
     - Xứ lý tương tự như sc501 nhé ,rút khay giấy số 3 ra bên ngoài rồi nhìn vào bên trong kiểm  tra xem có giấy dính bên trong không, nếu có lấy giấy ra rồi tắt máy mở lại sẽ hết.

     -  Nếu bước trên không hết thì khả năng bị motor rồi phải thay thế motor thôi.

8. lỖI SC504 - Error SC504 trên ricoh mp 4002/5002:🌏 Nguyên Nhân
  √ Motor nâng khay giấy số 4  bị hư,
  
🌏 
Xử Lý lỗi sc 504 trên ricoh MP 4002/5002
     - Xứ lý tương tự như sc501 nhé ,rút khay giấy số 4 ra bên ngoài rồi nhìn vào bên trong kiểm  tra xem có giấy dính bên trong không, nếu có lấy giấy ra rồi tắt máy mở lại sẽ hết.

     -  Nếu bước trên không hết thì khả năng bị motor rồi phải thay thế motor thôi.


9. lỖI SC530 SC531 SC532 SC533 - Error SC530 SC531 SC532 SC533 trên ricoh mp 4002/5002:
Nguyên nhân và cách khắc phục các bạn xem tại đây nhé


10. lỖI SC540 - Error SC540 trên ricoh mp 4002/5002:


🌏 Nguyên Nhân
  √ Motor sấy bị hư

🌏 
Xử Lý lỗi sc 540 trên ricoh MP 4002/5002

     -  Kiểm tra sấy có bị bể nhông hay vướt gì không làm sấy nặng tải và không thể quay được.

     -  Nếu sấy kiểm tra vẫn bình thường thì khả năng hư motor sấy là rất cao xem hình bên dưới để biết lỗi sc 540 trên máy ricoh mp 4002-5002 nằm ở vị trí nào nhé để thay thế nhé.

     

11. lỖI SC541 - Error SC541 trên ricoh mp 4002/5002:

🌏 Nguyên Nhân
       -  Thermistor giữa không thể dò được nhiệt độ sấy.

🌏 
Xử Lý lỗi sc 541 trên ricoh MP 4002/5002

      -  Reset sấy : bên bàn phím nhấn theo thứ tự phím : 
          1.  Reset(vàng) 107 phím C(clear) đè giữ cho đến khi màng hình thay đổi 
          2. Chọn system sp
          3.  Nhập 5810 nhấn # -> chọn Excute sau đó tắt máy photocopy rồi mở lại.
          4.  Nếu vẫn báo lỗi sc541 ta làm tiếp các bước.

     -  Kiểm tra vệ sinh thermistor giữa  xem có bị cong hay chốc  không.

     -  Vệ sinh xong thì reset lại bước trên, nếu reset khong được thì thay thế thermistor khác nhé.

   

       

12. lỖI SC542 - Error SC542 trên ricoh mp 4002/5002:


🌏 Nguyên Nhân
       -  Nhiệt độ nung chảy lỗi lúc khỡi động.

🌏 
Xử Lý lỗi sc 542 trên ricoh MP 4002/5002

      -  Reset sấy : bên bàn phím nhấn theo thứ tự phím : 
          1.  Reset(vàng) 107 phím C(clear) đè giữ cho đến khi màng hình thay đổi 
          2. Chọn system sp
          3.  Nhập 5810 nhấn -> chọn Excute sau đó tắt máy photocopy rồi mở lại.
          4.  Nếu vẫn báo lỗi sc541 ta làm tiếp các bước.

     -  Kiểm tra vệ sinh thermistor giữa  xem có bị cong hay chốc  không.

     -  Vệ sinh xong thì reset lại bước trên, nếu reset không có được thì thay thế thermistor khác nhé.

13. lỖI SC543 - Error SC543 trên ricoh mp 4002/5002:


🌏 Nguyên Nhân
     -  Lỗi quá nhiệt.

     -  Nhiệt độ nung chảy (ở trung tâm) trên 230°C (446°F) được phát hiện trong 1

thứ hai bởi các nhiệt điện trở nung chảy ở trung tâm hoặc ở hai đầu của nung chảy

Trục lăn.


🌏 
Xử Lý lỗi sc 543 trên ricoh MP 4002/5002

      -  Reset sấy : bên bàn phím nhấn theo thứ tự phím : 
          1.  Reset(vàng) 107 phím C(clear) đè giữ cho đến khi màng hình thay đổi 
          2. Chọn system sp
          3.  Nhập 5810 nhấn -> chọn Excute sau đó tắt máy photocopy rồi mở lại.
          4.  Nếu vẫn báo lỗi sc543 ta làm tiếp các bước.

     -  Kiểm tra đèn sấy hoặc cầu chì nhiệt.

     -  Thay thế board nguồn, board IOB, BCU.
Board nguồn (POWER SUPPLY)(PSU)


Board IOB 


BCU

 

14. lỖI SC544 - Error SC544 trên ricoh mp 4002/5002:

🌏 Nguyên Nhân

     -  Lỗi quá nhiệt khi nung chảy 1 (phát hiện phần cứng)

     -  Nhiệt độ nung chảy (ở trung tâm) trên 250°C được phát hiện bởi nung chảy

mạch theo dõi nhiệt độ trong bảng BCU.


🌏 
Xử Lý lỗi sc 544 trên ricoh MP 4002/5002

     -  Bo mạch I/O (IOB) bị lỗi

     -  BCU bị lỗi
Board IOB 
BCU

15. lỖI SC545 - Error SC545 trên ricoh mp 4002/5002:

🌏 Nguyên Nhân  

     -  Đèn cầu chì liên tục hết công suất 1

     -  Sau khi khởi động, đèn cầu chì vẫn hoạt động hết công suất trong 15 giây mà không cần

con lăn nóng quay.

🌏 Xử Lý lỗi sc 545 trên ricoh MP 4002/5002

     -   Điện trở nhiệt bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi (trung tâm)

     -   Đèn cầu chì bị lỗi.
     -  Kiểm tra đèn sấy có bị hư không.

16. lỖI SC547 - Error SC547 trên ricoh mp 4002/5002:

🌏 Nguyên Nhân  

     -  Lỗi chéo 0

     -  Tín hiệu chéo 0 được phát hiện ba lần mặc dù rơle bộ gia nhiệt đã tắt khi bật nguồn điện chính.

     -  Không phát hiện thấy tín hiệu chữ thập bằng 0 trong 2 giây mặc dù rơle bộ sưởi được bật sau khi bật nguồn điện chính hoặc đóng cửa trước.

     -  Lỗi phát hiện xảy ra hai lần trở lên trong 11 lần phát hiện tín hiệu chéo. Lỗi này được xác định khi tín hiệu chéo bằng 0 được phát hiện nhỏ hơn 45.

🌏 Xử Lý lỗi sc 547 trên ricoh MP 4002/5002

     -  Rơ-le đèn cầu chì bị lỗi 

     -  Mạch rơ-le đèn cầu chì bị lỗi

     -  Nguồn điện không ổn định.

fusing lamp mp 4002 5002 


Board nguồn (POWER SUPPLY)(PSU)

17. lỖI SC551 - Error SC551 trên ricoh mp 4002/5002:

🌏 Nguyên Nhân  

     -  Cầu chì nhiệt điện trở mở (kết thúc)

     -  Nhiệt điện trở (cuối) phát hiện 0°C trở xuống trong 5 giây.

🌏 Xử Lý lỗi sc 551 trên ricoh MP 4002/5002

     -  Cầu chì nhiệt điện trở (kết thúc) bị ngắt kết nối

     -  Cầu chì nhiệt điện trở (kết thúc) kết nối bị lỗi.

Fusing thermistor open (end)

Từ khóa : sc302 tren mp4002, sc320 tren mp4002, sc324 tren mp4002, sc350 tren  mp4002, sc372 tren mp4002, sc396 tren mp4002.

18. lỖI SC552 - Error SC552 trên ricoh mp 4002/5002:


      -  Lỗi khởi động nhiệt độ nung chảy (kết thúc)

     -  SC này được tạo nếu điều kiện sau xảy ra:

     -  Điện trở nhiệt (đầu) không phát hiện mức tăng 8°C trong quá trình nung chảy

nhiệt độ trong 1,5 giây. ngay sau khi nhiệt độ nung chảy đạt 45°C.

     -  Nhiệt độ cuối nhiệt điện trở không đạt mục tiêu

    -  nhiệt độ trong 31 giây sau khi đèn cầu chì bật.

    -  Thermistor cong vênh hoặc bị hỏng

thermistor 

19. lỖI SC553 - Error SC553 trên ricoh mp 4002/5002:


- Lỗi quá nhiệt khi nung chảy 1 (phát hiện phần mềm)
Nhiệt độ nung chảy (ở cuối) trên 230°C (446°F) được phát hiện trong 1
thứ hai bởi các nhiệt điện trở nung chảy ở trung tâm hoặc ở hai đầu của nung chảy
Trục lăn.
 Bộ cấp nguồn bị lỗi
 Bo mạch I/O (IOB) bị lỗi
 BCU bị lỗi
 Ngắn TRIAC trên PSU (PSU bị lỗi)

Board IOB 


BCU

IOB
Board nguồn (POWER SUPPLY)(PSU)


20. lỖI SC554 - Error SC554 trên ricoh mp 4002/5002:


Lỗi quá nhiệt lúc nung chảy một (phát hiện phần cứng)
Nhiệt độ nung chảy (ở cuối) trên 250 ° C được phát hiện bởi nung chảy
mạch theo dõi nhiệt độ trong bảng BCU.
 Bo mạch I/O (IOB) bị lỗi
 BCU bị lỗi

Board IOB 


BCU

21. lỖI SC555 - Error SC555 trên ricoh mp 4002/5002:

-  Đèn cầu chì liên tiếp hết công suất 1

Sau lúc khởi động, đèn cầu chì vẫn hoạt động hết công suất trong 40 giây mà không cần

con lăn nóng quay.

 Điện trở nhiệt bị ngắt kết nối hoặc bị lỗi (kết thúc)

 Đèn cầu chì bị lỗi

fusing lamp mp 4002 5002 

22. lỖI SC557 - Error SC557 trên ricoh mp 4002/5002:


Không có lỗi tần số chéo
Khi tín hiệu chéo bằng 0 từ 66 trở lên và được phát hiện 10 lần trở lên
trong 11 lần được phát hiện, máy xác định được đầu vào là 60Hz và SC557
xảy ra.
 Tiếng ồn (Tần số cao)

2. lỖI SC559 - Error SC559 trên ricoh mp 4002/5002:

-  Kẹt đơn vị cầu chì

Cảm biến nung chảy đã phát hiện kẹt giấy của bộ sấy ba lần. Các

giấy bị trễ và cảm biến lối ra nung chảy không thể phát hiện giấy ba

lần.

 Lấy giấy bị kẹt trong bộ sấy mực ra.

 Kiểm tra xem bộ phận nung chảy có sạch sẽ và không có vật cản nào trong giấy không

đường dẫn thức ăn.

 Nếu lỗi vẫn còn, hãy thay thế bộ phận cầu chì.


Từ khóa :  error sc302 ricoh, error sc320 ricoh, error sc324 ricoh, error sc350 ricoh, error sc351 ricoh, error sc372 ricoh,error sc396 ricoh.

Ghi chú:

Để tra mã lỗi cho nhanh các bạn chỉ cần gõ vào thanh tìm kiếm ở trên sao đó nhập vào mã lỗi cần tìm ví dụ :  sc302 tren mp5002, sc320 tren mp4002, sc396 tren mp4002,...

Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn