Hỏi :

Máy photo ricoh của tôi sao một thời gian sử dụng thì xuất hiện dòng chữ "Fusing Belt Unit must be relaced now" không biết lỗi này là lỗi gì và tôi có thể tự khắc phục mà không cần đến thợ sữa chữa không vậy.

Đáp: 

Lỗi này là lỗi liên quan đến bố đếm của sấy, đối với dòng máy photocopy ricoh đuôi 0 & đuôi 1 như: MP 4000 5000 4001 5001,... thì lỗi này chưa từng thấy xuất hiện, nhưng đối với dòng máy đuôi 2 & đuôi 3 & đuôi 4 & đuôi 5 như MP c3002 c3502 c4502 c5502, c3003 c3503 c4503 c5503 c6003 và MP 3554 3054 4054 5054 6054 3055 4055 5055 6055,...thì lỗi "Fusing Belt Unit must be relaced now" sẽ thường xuyên xuất hiện vì dòng máy đời mới sau này nó quy định bản chụp của drum, sấy,...khi tới bản chụp quy định thì chúng ta phải thay thế vật tư để có được hình ảnh của bản chụp tốt nhất.

  Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa lỗi "Fusing Belt Unit must be relaced now" cho dòng máy đuôi 2 & đuôi 3 & đuôi 4 & 5 nhé.

★  Xóa lỗi  "Fusing Belt Unit must be relaced now" MP c3002 c3502  c4502 c5502      1.  Vào SP mode của máy  bằng nhấn : Reset(vàng) +  1 07  + C(clear)  giữ khoảng 10 giây cho đến khi màng hình vào SP mode
    2.  Nhấn vào system SP trên màng hình
    3.  Tìm và thực thi 3 mục 7804 -19 fusing unit, 22 fusing belt unit và 23 pressure roller nhấn Execute để xóa counter từng mục
    4.  Thoát ra bên ngoài kiểm tra lại xem có xuất hiện dòng chữ "Fusing Belt Unit must be relaced now" nữa không.

★  Xóa lỗi  "Fusing Belt Unit must be relaced now" MP c3003 c3503  c4503 c5503 3554 3054 4054 5054 6054 3055 4055 5055 6055

    1.  Vào SP mode của máy  bằng nhấn : Reset(vàng) +  8 0 6 1 8 2  + C(clear)  giữ khoảng 10 giây cho đến khi màng hình vào SP mode
    2.  Nhấn vào system SP trên màng hình
    3.  Tìm và thực thi 3 mục 7 6 2 2 -115 fusing unit, 116 fusing belt unit và 118 pressure roller nhấn Execute để xóa counter từng mục
    4.  Tìm mục 7 9 5 9 có 4 mục sau đó đặt lại bằng mặc định Initail của máy.
    5.  Thoát ra bên ngoài kiểm tra lại xem có xuất hiện dòng chữ "Fusing Belt Unit must be relaced now" nữa không.


  Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn xóa lỗi "Fusing Belt Unit needs to be relaced now" trên máy ricoh MP c3003 c3503  c4503 c5503 3554 3054 4054 5054 6054 3055 4055 5055 6055 các bạn chỉ cần làm đúng theo từng bước như trên thì sẽ xóa thành công nhé.Post a Comment

Mới hơn Cũ hơn